Trang chủ » composite

composite

Vật liệu mới của Lamborghini sẽ được hợp tác phát triên với ISS

Sau khi có sự hợp tác với viện nghiên cứu công nghệ Massachusetts, Lamborghini tiếp tục bắt tay với một đơn vị khác nhằm tạo ra loại vật liệu dành cho tương lai. Lần này, đơn vị mà...