Trang chủ » Volkswagen ưu đãi

Volkswagen ưu đãi

Volkswagen ưu đãi trăm triệu 8 mẫu xe trong tháng 11/2023, giảm mạnh 400 triệu

Trong tháng 11/2023, khách hàng mua xe Volkswagen sẽ hưởng ưu đãi 400 triệu và tặng thẻ đặc quyền dịch vụ đối với Touareg Luxury. Virtus giảm mạnh 170 triệu.

Volkswagen ưu đãi trăm triệu 6 mẫu xe trong tháng 10/2023, giảm sâu nhất 350 triệu

Trong tháng 10/2023, khách hàng mua xe Volkswagen sẽ hưởng ưu đãi 350 triệu và đặc quyền thêm 50 triệu đối với Touareg Luxury.