Trang chủ » vương quốc Anh

vương quốc Anh

Chiếc Rolls-Royce đầu tiên trên thế giới đã tròn 120 năm tuổi

Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 120 năm cuộc gặp gỡ giới thiệu giữa Henry Royce và The Hon. Charles Stewart Rolls năm 1904. Chính từ đây đã dẫn dến sự ra đời của hai chiếc xe Royce 10 H....