zun

Pagani Zonda Zun lần đầu xuất hiện trên đường phố London

Sau một thời gian dài được công bố dưới dạng những bản thiết kế, cho đến nay, Pagani Zonda Zun đã chính thức xuất hiện trên đường phố London, Anh Quốc. Zonda Zun là một sản phẩm cá...