aeb

Từ 2020, ô tô bắt buộc phải có phanh khẩn cấp tự động AEB

Vừa qua, tại Diễn đàn thường niên của Liên Hợp Quốc, đại diện của 40 quốc gia tham dự đều bày tỏ mong muốn rằng tất cả các mẫu xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ được sản xuất kể...