Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật của CarPassion.VN

Chào mừng bạn đến với CarPassion.VN, diễn đàn xe và đam mê. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn cho cộng đồng của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia thảo luận, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác bạn chia sẻ tự nguyện.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

– Quản lý tài khoản của bạn và cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
– Gửi thông báo về hoạt động và cập nhật từ CarPassion.VN.
– Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web.
– Theo dõi và nghiên cứu về cách bạn sử dụng diễn đàn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi bắt buộc theo quy định pháp luật.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp an toàn công nghệ phù hợp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến cáo bạn tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách không chia sẻ mật khẩu và thực hiện các biện pháp an ninh cá nhân phù hợp.

5. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: contact@carpassion.vn

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và quản lý thông tin cá nhân. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật về các thay đổi này.

Cảm ơn bạn đã tham gia vào cộng đồng CarPassion.VN và tuân thủ Chính sách Bảo mật này.