Trang chủ » cơ cấu

cơ cấu

Phân loại các hệ thống lái của xe hơi

Các công nghệ, hệ thống trên xe hơi ngày càng phức tạp, hiện đại và đa dạng hơn. Hệ thống lái cũng không ngoại lệ, từ một hệ thống dùng để chuyển hướng chuyển động chiếc xe, hệ thố...